DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Lleihau costau ail-hau gwyndynnydd gwair

Bydd digwyddiad a gynhelir ar Fferm Plas Uchaf, Llanarthne, Caerfyrddin SA32 8HS ar ddydd Mercher, 13 Gorffennaf am 1.30 y prynhawn yn gyfle i ddarganfod rhagor am adnewyddu gwyndynnydd gwair heb orfod aredig. Trefnir y digwyddiad gan Ganolfan Organig Cymru fel rhan o Raglen Datblygu Organig Farming Connect, ac y mae'n addas ar gyfer pawb sy'n ffermio.

Dyma ddywed Phil Jones o Ganolfan Organig Cymru, sy'n trefnu'r digwyddiad: “Gyda chost tanwydd ar gynnydd, mae ffermwyr yn awyddus i ddarganfod ffyrdd mwy economaidd o hau hadau gwair newydd. Mae Ian Jones o Blas Uchaf wedi bod yn arbrofi gyda dwy dechneg wahanol o ail-hau, sef hau uniongyrchol mewn rhychau a 'scratch sowing', a byddant yn cael eu harddangos ar y diwrnod.”

Bydd Sue Buckingham o Ganolfan Datblygu Tir Glas, IBERS, yn arwain y digwyddiad gyda thrafodaeth ar fanteision ail-hau heb aredig, a sut i leihau'r risg y bydd yr hadau newydd yn methu.

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ond dylech gofrestru gyda ar 01970 622248 i gadw lle a chael manylion am y trefniadau.

Stori gynt: Comisiynydd yr UE yn cymeradwyo ffermio organig
Stori nesaf: Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.