logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru

Bydd y babell Organig yn yr Ardal Gofal Cefn Gwlad yn y Sioe eleni yn cynnwys tim Farming Connect y Rhaglen Datblygu Organig ynghyd â'r cyrff Ardystio Organig. Yno hefyd yr arddangosir elfennau o brosiect BOBL. Byddwn yn cynnwys negeseuon ar gyfer cwsmeriaid a hefyd yn dod â'n 'blwch teimlo' a fu'n llwyddiant mawr gyda'r plant yng Ngŵyl Wanwyn y Sioe Frenhinol.

Ar ddydd Llun (18 Gorffennaf) byddwn yn defnyddio ein lle arferol ym mhafiliwn IBERS yn adeilad Prifysgol Aberystwyth ger y prif gylch arddangos er mwyn dweud rhagor wrth gynhyrchwyr a busnesau am gynnydd ein Prosiect ar Gynaliadwyedd y Gadwyn Gyflenwi.

Stori gynt: Lleihau costau ail-hau gwyndynnydd gwair
Stori nesaf: Newyddion Tir Glas

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.