DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cyfrifiad Materion Bwyd 2011

Mae Cyfrifiad Materion Bwyd 2011, a gynhaliwyd gan y Cyngor Etheg Bwyd, yn darparu arolwg o weithgareddau grwpiau cymdeithas sifil ar fwyd a ffermio yn y DU, wedi ei seilio ar dros 300 o gyrff. Dengys yr adroddiad bod amrywiaeth cyfoethog o ddulliau a gweithgareddau i'w cael, a bod bwyd a ffermio hefyd wedi ei danbrisio gan gymdeithas sifil, a bod y sector yn agored iawn i doriadau cyhoeddus.

Mae'r adroddiad yn nodi'r heriau a gyfyd y ffeithiau hyn i gyrff anllywodraethol, y llywodraeth a darparwyr grantiau.

http://foodissuescensus.org/downloads

Stori gynt: Newyddion Tir Glas
Stori nesaf: Addysg trawsnewidiol a bwyd

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.