logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Addysg trawsnewidiol a bwyd

Mae papur a gynhyrchwyd gan awduron o Ganolfan Organig Cymru, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Glyndŵr a'r Ganolfan Technoleg Amgen yn trafod beth sy'n rhaid i bobl ei ddysgu am systemau bwyd cynaliadwy, sut y maent yn ei ddysgu, a sut y gall yr addysg hon arwain at newid gwirioneddol mewn cymdeithas.

Gan dynnu ar brofiad ymarferol o brosiectau Cymreig, mae'r papur yn disgrifio sut y mae dealltwriaeth a newid ymddygiadol yn atgyfnerthu ei gilydd, a sut y maent yn gweithio ar sawl level, yn ôl anghenion dysgwyr. Ei fwriad yw ysgogi trafodaeth bellach, ac y mae'r Gweithgor Bwyd y bwriadu cynnal digwyddiadau lle gall pobl sy'n edrych ar y gadwyn fwyd o safbwyntiau gwahanol iawn ffermwyr, cyfanwerthwyr, arlwywyr, cadwraethwyr, llywodraeth leol ddarganfod tir cyffredin ac archwilio'r gwahaniaethau rhyngddynt, gan yrru'r proses dysgu yn ei blaen ymhellach.

'Transformative education and food: thoughts from Wales' yw cyhoeddiad cyntaf Gweithgor Bwyd Canolfan Arbenigedd Rhanbarthol (CAR) Cymru mewn Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF), a gydnabyddwyd gan Brifysgol y Cenhedloedd Unedig yn 2010.

Rhagor o wybodaeth am y rhwydwaith byd-eang o Ganolfannau Arbenigedd Rhanbarthol

Stori gynt: Cyfrifiad Materion Bwyd 2011
Stori nesaf: Cymunedau Bwyd Cynaliadwy - Caerdydd

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.