DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Llawlyfr Rheolaeth Fferm Organig 2011/12

Mae argraffiad newydd o'r Llawlyfr Rheolaeth Fferm Organig yn awr ar gael, wedi ei gyhoeddi gan Ganolfan Ymchwil Organig Elm Farm ger Newbury. Mae'n cynnwys gwybodaeth am farchnata, ardystio, polisi ac agweddau ariannol a thechnegol ar wahanol systemau a mentrau organig. Mae'r argraffiad newydd nid yn unig ymdrin yn deg â'r trafferthion y bu'n rhaid i'r sector organig ei wynebu yn y farchnad, ond hefyd yn dangos tystiolaeth yr Arolwg Busnes Fferm fod ffermydd organig, at ei gilydd, wedi cynnal lefelau incwm ac yn parhau i berfformio cystal â ffermydd confensiynol cyffelyb.

Mae'r Llawlyfr hwn yn ffynhonnell gyfeiriol ddelfrydol ar gyfer ffermwyr, tyfwyr, ymgynghorwyr, bancwyr, gwerthwyr tir, prynwyr, myfyrwyr a llawer o bobl eraill.

Mae copïau ar gael am £18.50 ynghyd ag £1.50 p&p yn y DU, gyda gostyngiad ar gyfer archebion mawr a phrynwyr masnachol i gael rhagor o wybodaeth gweler www.organicresearchcentre.com, e-bostio neu ffoniwch 01488 658298.

Gall cynhyrchwyr hefyd dderbyn copi rhad yn un o'r sioeau dros yr haf (Sioe Fawr, Ynys Môn, Sir Benfro, Dinbych a Fflint).

Stori gynt: Llwyddiant busnes ar adegauo newid
Stori nesaf: Ffermio carbon isel

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.