DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Canllaw amaeth-dwristiaeth

Mae twristiaeth yn fusnes cystadleuol, a chynhyrchwyd y llawlyfr Canolfan Organig Cymru hwn ar gyfer ffermwyr a busnesau eraill sy'n rhedeg, neu'n ystyried rhedeg, mentrau amaeth-dwristiaeth. Mae'n rhoi arolwg o'r sector amaeth-dwristiaeth organig cyfredol, yn edrych ar y farchnad, yn rhoi arweiniad ar sut i sefydlu a gwella mentrau amaeth-dwristiaeth, ac yn archwilio materion ehangach sydd ynghlwm wrth dwristiaeth bwyd a chynaladwyaeth. I lawrlwytho copi cliciwch isod:
Pam fod amaeth-dwristiaeth cynaliadwy yn cynnig cyfleoedd marchnata i'r sector organig.

Mae'r adroddiad hwn wedi'i baratoi gan ADAS ar gyfer prosiect BOBL. Cafodd ei ymchwilio a'i ysgrifennu gan David Frost, Carolyn Wacher, Fay Francis a Carolyn Smith.

Stori gynt: Ffermio carbon isel
Stori nesaf: Mis Medi Organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.