DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru

Mae Canolfan Organig Cymry yn bresennol ym mhabell fawr Bwyd a Ffermio Organig yn yr Ardal Gofal Cefn Gwlad yn y Sioe eleni. Mae'r babell yn arddangos elfennau'r prosiect BOBL, yn gartref i dîm Rhaglen Datblygiad Organig Farming Connect a'r cyrff Ardystio Organig, ac mae gan WRAP stondin yno yn ogystal. Mae elfennau prosiect BOBL yn cynnwys cwis rhyngweithiol ar etheg busnes a gwybodaeth ar gynaliadwyedd mewn cadwyni cyflenwi. Mae gwybodaeth ar gael i brynwyr gan gynnwys yr ymgyrch hyrwyddo bwyd organig a noddir gan yr UE. Mae ein 'blwch teimlo', a fu'n llwyddiant ysgubol gyda'r plant yn yr Ŵyl Wanwyn, yno hefyd.

Gellir gweld prosiect Cynaliadwyedd y Gadwyn Fwyd Gyflawn yn y babell Bwyd a Ffermio Organig. Gellir dod o hyd iddo yn Stondin Rhif 768 yn yr Ardal Gofal Cefn Gwlad, ar Rodfa C, gyferbyn ag IBERS a'r Ganolfan Defnydd Tir Amgen.

Stori gynt: Mis Medi Organig
Stori nesaf: Y Ganolfan yn eich Sioe Leol

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.