DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Byddwch yn organig ac yn falch ohono: arwydd newydd ar gyfer tir organig

Mae'r arwydd cyntaf i roi gwybod i gerddwyr a thwristiaid fod y tir o dan eu traed yn organig wedi cael ei lansio. Yn ystod Sioe Frenhinol Cymru, cyflwynodd y prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig eu harwyddion “Tir Organig” newydd.

Ar gael yn ddi-dâl i ffermydd organig ardystiedig yng Nghymru, gellir defnyddio'r arwyddion newydd ar ffensys, camfeydd neu gerrig lle bynnag y mae llwybrau troed yn croesi neu'n rhedeg ochr yn ochr â thir organig.

Gall ffermydd organig ardystiedig archebu eu harwyddion 'Tir Organig' di-dâl trwy gysylltu â'r prosiect BOBL ar ac 01970 622248. darllen mwy   

Stori gynt: Y Ganolfan yn eich Sioe Leol
Stori nesaf: Datganiad gan y Dirprwy Weinidog ar hawlio ddwywaith ar yr un tir

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.