DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog ar hawlio ddwywaith ar yr un tir

Mewn Datganiad Ysgrifenedig i'r Cynulliad Cenedlaethol ar 13 Gorffennaf, gwnaeth Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd, ymrwymiad i geisio barn gan y rhai sydd â diddordeb mewn ffermio a chefn gwlad ynghylch newidiadau posib i'r sefyllfa lle y ceir hawlio ddwywaith am daliadau defnyddio tir yn ôl Polisi Amaethyddol Cyffredin yr UE.

Mae angen enghreifftiau dilys o hawlio ddwywaith am yr un tir (er enghraifft, y landlord yn hawlio am y Taliad Sengl a'r tenant yn hawlio am y Cynllun Ffermio Organig), gyda thystiolaeth. Cysylltwch â Chanolfan Organig Cymru neu'ch undeb ffermio os oes gennych sefyllfa y gellid ei defnyddio fel enghraifft. (gweler http://wales.gov.uk/about/cabinet/cabinetstatements/2011/13julydualuseofland/?lang=cy) darllen mwy   

Stori gynt: Byddwch yn organig ac yn falch ohono: arwydd newydd ar gyfer tir organig
Stori nesaf: Diweddariad ar Glastir a ffermio organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.