DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Diweddariad ar Glastir a ffermio organig

Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu'i chynlluniau i gefnogi ffermio organig am weddill y Cynllun Datblygu Gwledig (CDG) (tan Rhagfyr 2013). Mae un newid allweddol yn golygu na fydd rhaid i ffermwr ymuno â Glastir i gael cymorth organig o hyn ymlaen. Yn hytrach, bydd modd i ffermwyr sydd eisoes yn rhan o'r Cynllun Ffermio Organig gael estyniad i'w cytundebau tan ddiwedd y cyfnod CDG presennol. Yn ychwanegol at hyn, bydd y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am gymorth addasu yn hwyrach eleni ac yn 2012, ar gyfer ffermwyr sy'n ystyried rheoli organig am y tro cyntaf, ac hefyd i alluogi ffermydd organig sydd eisoes yn bodoli i gynyddu eu tir organig.

Dywedodd Sue Fowler, cyfarwyddwr Canolfan Organig Cymru, y byddai'r camau yn rhoi hwb mawr i'r sector organig yng Nghymru.

“Rydym yn annog ffermwyr i fanteisio ar y cymorthfeydd ceisiadau Glastir. Bydd swyddogion yn helpu ffermwyr organig i gyrraedd y trothwy pwyntiau angenrheidiol ar gyfer yr Elfen Cymru Gyfan,” meddai.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru'n darparu Gwasanaeth Gwybodaeth am Droi'n Organig, sy'n anelu at sicrhau bod ffermwyr sy'n ystyried troi i ffermio'n organig yn medru gwneud hynny ar sail gwybodaeth gyflawn a chywir. Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth am Droi'n Organig yn darparu llinell gymorth, pecyn gwybodaeth cychwynnol a hyd at dri ymweliad ymgynghorol ar y fferm. Am wybodaeth bellach cysylltwch â Chanolfan Organig Cymru ar 01970 622100 neu
.

Gweler ddatganiad y Gweinidog (dim ond yn Saesneg) yma.

Stori gynt: Datganiad gan y Dirprwy Weinidog ar hawlio ddwywaith ar yr un tir
Stori nesaf: Ennill cynhyrchion organig sy’n werth dros £100!! Sut gall y sector organig ddod yn wirioneddol gynaliadwy?

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.