DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ennill cynhyrchion organig syn werth dros 100!! Sut gall y sector organig ddod yn wirioneddol gynaliadwy?

Mae creu cynhyrchion organig a'u cludo at y cwsmer terfynol yn y ffordd fwyaf effeithlon a chynaliadwy'n hanfodol er mwyn i'r sector organig symud yn ei flaen. Drwy ddod yn symlach, yn fwy moesegol, canolbwyntio ar y lleol, gyda llai o effaith yn wirioneddol gynaliadwy gall y sector organig ddod yn fwy llwyddiannus o lawer. Mae mewn sefyllfa unigryw i gymryd y cam hwn a manteisio ar ei etifeddiaeth.

Yn eich barn chi, beth yw'r peth pwysicaf y dylai'r diwydiant ei wneud i ddod yn wirioneddol gynaliadwy?

Anfonwch eich syniad i email:bobl-project@aber.ac.uk::bobl-project@aber.ac.uk] a bydd yr awgrym gorau (ym marn panel o arbenigwyr) yn ennill gwobr o gynnyrch organig sy'n werth dros £100.

Arweinydd cynaliadwyedd ym maes rhagoriaeth y gadwyn gyflenwi yw Weir-tscs ers dros 20 mlynedd, ac mae wedi gweithio'n llwyddiannus â busnesau o bob maint i leihau costau, risgiau ac effaith amgylcheddol a hefyd gwella enw da busnesau.

Trwy'r prosiect hwn defnyddir offer ac arbenigedd i archwilio cadwyni cyflenwi a datblygu gwir gyfleoedd i wella a Chynlluniau Gweithredu Cynaliadwyedd ymarferol ar gyfer busnesau. Mae'r gwaith yn edrych ar y broses gyfan: dod o hyd i ddeunyddiau crai a'u prynu; prosesu, deunydd pacio a storio; dosbarthu, gwerthu a defnyddio'r cynhyrchion hyd yn oed drwodd i unrhyw wastraff ar ôl iddynt gael eu defnyddio.

Mae cynllun gweithredu cynaliadwyedd yn hybu mwy o broffidioldeb a pherfformiad amgylcheddol rhagorol ar draws y cadwyni cyflenwi. Bydd yr hyn a ddysgir o'r gwaith gyda busnesau unigol hefyd yn cael ei goladu mewn astudiaethau achos a chanllawiau i alluogi'r holl sector organig yng Nghymru i elwa.

Stori gynt: Diweddariad ar Glastir a ffermio organig
Stori nesaf: Dilynwch Ganolfan Organig Cymru ar Weplyfr a Thrydar

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.