logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ymgyrch ffermio gofal

Mae Sefydliad Iechyd Gwledig wedi lansio ymgyrch newydd i annog ffermwyr a thirfeddianwyr i ddatblygu prosiectau ffermio gofal. Mae ffermio gofal yn golygu defnyddio ffermio a garddwriaeth at ddibenion therapiwtig, er lles pobl sydd ag anawsterau dysgu, er enghraifft. Mae ffermio gofal wedi'i hen sefydlu yn Lloegr ac mae ychydig o enghreifftiau o ffermio gofal yng Nghymru, gan gynnwys un yng Nghlynfyw, sef fferm organig yn Sir Benfro. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r yn y Sefydliad Iechyd Gwledig. Os oes gan ffermwyr ddiddordeb yn y Cynllun Achredu Ymweliadau Addysgol Cefn Gwlad, sydd erbyn hyn yn cynnwys uned ar ffermio gofal, cysylltwch â Chanolfan Organig Cymru. darllen mwy   

Stori gynt: Dilynwch Ganolfan Organig Cymru ar Weplyfr a Thrydar
Stori nesaf: Gwobr Bywyd Gwyllt

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.