logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Taith Astudio Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned (AGG)

Fel rhan o brosiect BOBL, y mae Canolfan Organig Cymru yn trefnu taith astudio yng ngorllewin Lloegr. Bydd y daith yn cynnwys mynychu cynhadledd y Soil Association Conference ar ddydd Gwener, 16 Medi, ac ymweliad â Stroudco Food Hub ar y diwrnod canlynol.

Dyma ddywed Tony Little, trefnydd y daith: 'Rwy'n falch iawn ein bod wedi medru cefnogi'r daith hon. Mae'n gyfle gwych i gyfarfod a dysgu oddi wrth brosiectau AGG eraill, ac i glywed gan rai o'r prosiectau mwyaf llwyddiannus a hirsefydlog yn y DU ac UDA.”
Rhagor o wybodaeth i'w chael gan : 01970 621632. darllen mwy   

Stori gynt: Sut i ddefnyddio offer cyfryngau cymdeithasol i adeiladu’ch busnes
Stori nesaf: Mae Cymru’n arwain y DU wrth i’w thir organig gynyddu 34%

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.