DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cynhadledd cynhyrchwyr organig Cymru 2009

Yr oedd dros 140 o gynhyrchwyr, a'r rheini sy'n gysylltiedig â chynhyrchu organig yng Nghymru, wedi mynychu ein cynhadledd flynyddol yn IBERS Gogerddan ar 15 Hydref. Siaradodd Elin Jones yn sesiwn y bore, a chyflwynodd Catherine Fookes ymgyrch hysbysebu organig newydd yr UE (gweler www.organicuk.org.uk). Am weddill y dydd, trafodwyd materion a ymwnâi â chynhyrchu organig. Mae copïau o gyflwyniadau'r sesiynau llawn ar gael ar wefan Canolfan Organig Cymru, ac y mae eraill ar gael o ccw@aber.ac.uk.

Stori gynt: A fyddai Syr George Stapledon wedi bod yn ffermwr organig?
Stori nesaf: Gwobrau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer bwyd organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.