logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Faint mae’ch porfa’n tyfu?

Trefnodd y Ganolfan Datblygu Tir Glas ddigwyddiad ar 25 Awst yn Middle Garth, fferm organig ger y Drenewydd, i edrych ar sut mae mesur tyfiant porfa.

Dywedodd y ffermwr, Andrew Owen: "Rwy'n awyddus i weithio gyda Chanolfan Datblygu Tir Glas a rhoi'r gwyddoniaeth tu ȏl i wella glaswellt ar waith. Rwyf eisoes wedi gweld trwy beidio pori'n rhy isel mae'r glaswellt yn tyfu nȏl yn gynt a gan fy mod yn gwerthu rhywfaint o hadau glaswellt hoffwn fedru ddangos i ffermwyr eraill y buddion i'r anifail trwy bori glaswellt ifanc o safon uchel, a phwysleisio ei fod yn helpu i gynnal safon tir glas am hirach”. Andrew Owen.

Getting to Grips with Grazing Grass

a OCW ffeithlen.

Stori gynt: Gwyliau bwyd Cymru 2011
Stori nesaf: Cymunedau Bwyd Cynaliadwy

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.