DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cymunedau Bwyd Cynaliadwy

Mae Canolfan Organig Cymru wedi comisiynu'r Soil Association i gynnal prosiect sy'n dwyn y teitl Cymunedau Bwyd Cynaliadwy ac a fydd yn amcanu at symbylu newidiadau arwyddocaol yn y diwylliant bwyd. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar bedair ardal: Caerdydd, Y Drenewydd, Sir Benfro a Gwynedd.

Yn y Drenewydd, bydd Ymddiriedolaeth Bwyd a Thir Canolbarth Cymru yn gweithio gydag Ysgol Gynradd Gymunedol Penygloddfa i ddatblygu menter tyfu llysiau a fydd yn cyflenwi cynllun bocs lleol Cwm Harri. Yng Nghaerdydd, bydd Cymdeithas Marchnad Gymunedol Glanyrafon yn datblygu siartr fwyd gyda'r nod o gefnogi system fwyd gynaliadwy ar gyfer Caerdydd. Bydd yn cael ei lansio yng nghynhadledd Cynllunio Bwyd Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd ar 28 a 29 Hydref 2011. Os ydych yn byw yn un o'r ardaloedd a grybwyllwyd uchod ac yn gallu meddwl am brosiect arloesol y sydd angen nawdd, cysylltwch â .

Mae prosiect Bwyd am Oes y Soil Association yn awr yn dirwyn i ben. I weld y gwaith ymchwil sy'n cloriannu ei effaith, gweler gwefan y Soil Association.

http://www.cardiff.ac.uk/research/sustainableplaces/news/aesop/index.html.

Stori gynt: Faint mae’ch porfa’n tyfu?
Stori nesaf: Trawsnewid Organig a Glastir

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.