logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Trawsnewid Organig a Glastir

Bydd y Cynllun Trawsnewid Ffermio Organig nesaf yn dechrau rywbryd ym mis Hydref felly os ydych â diddordeb, defnyddiwch y Gwasanaeth Gwybodaeth Trawsnewid Organig a ddarperir yn rhad ac am ddim gan Lywodraeth Cymru. Mae'r gwasanaeth ar gael i helpu ffermwyr i wneud penderfyniadau ynglŷn â pha un ai y byddai rheolaeth organig yn ddewis da i'w ffermydd ai peidio. Mae gwasanaeth [email:organic-helpline@aber.ac.uk::llinell gymorth ar gael (cysylltwch â Chanolfan Organig Cymru 01970 622100) a hyd at dri ymweliad ymgynghorol wedi ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru. Gellir defnyddio'r ymweliadau hyn i drafod newidiadau y byddai'n rhaid eu gwneud ar y fferm a hefyd y cymorth a ddarperir gan y Cynllun Trawsnewid Ffermio Organig a Glastir.

Darllenwch am Meddygfeydd Glastir.

Stori gynt: Cymunedau Bwyd Cynaliadwy
Stori nesaf: Ffarwél

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.