logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ffarwél

Mae'n ddrwg gan Ganolfan Organig Cymru orfod dweud ffarwel wrth Mari Jones a Phil Jones sy'n symud i Fenter a Busnes i helpu i gyflwyno'r contract Cyswllt Ffermio. Mae Phil wedi bod gyda ni ers i'r Ganolfan gychwyn yn 2000 ac wedi bod yn aelod gwerthfawr iawn o'r tîm. Ymunodd Mari â ni yn fwy diweddar, ac y mae ei dylanwad ar y tîm wedi bod yr un mor gadarnhaol. Dymuniadau gorau i chi'ch dau - byddwn yn eich colli.

Stori gynt: Trawsnewid Organig a Glastir
Stori nesaf: Busnes ethegol

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.