logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Bwyd cynaliadwy: cwrs

Mae bwyd yn cyfrannu o leiaf 20% o'r allyriadau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru. Mae Canolfan y Dechnoleg Amgen yn trefnu cwrs penwythnos ar gyfer addysgwyr a chyfathrebwyr ar 28-30 Hydref a fydd yn edrych yn ddwfn ar gynaliadwyedd bwyd.

Gweler cat.org.uk/shortcourses neu e-bostio courses@cat.org.uk, 01654 704952.

Stori gynt: Busnes ethegol
Stori nesaf: Y pla tomatos wedi cyrraedd Lloegr

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.