logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Y pla tomatos wedi cyrraedd Lloegr

Mae gwyfyn tomatos De America (Tuta absoluta) wedi ei ganfod yn Lloegr yn ddiweddar. Mae'n byw ar domatos a chnydau solanaceaidd eraill yn Ne America a De Ewrop, ond nid yw wedi sefydlu ei hunan yn y DU eto.

Dyma ddywed Nick Shilton o Lywodraeth Cymru: 'Nid oes unrhyw fygythiad mawr ar hyn o bryd ac, yn sicr, nid oes angen cynhyrfu'n ormodol ynghylch y mater. Serch hynny, rydym yn awyddus i'w gwneud hi'n eglur i gynhyrchwyr a phacwyr fod bioddiogelwch da yn allweddol i reoli'r pla hwn'.

Y prif berygl yw bod y cratiau sy'n dod o'r tai pacio ac i'r ffermydd yn berwi gyda gwyfynod llawn dwf sydd wedyn yn dodwy eu hwyau ar y planhigion tomatos. Cynghorir tyfwyr i gadw eu llygaid ar agor am y gwyfynod, a siarad gyda'u pacwyr os oes ganddynt unrhyw bryderon.

I gael rhagor o wybodaeth am y pla yma, dilynwch y cyswllt isod, neu cysylltwch â ar 0300 062 2311. darllen mwy   

Stori gynt: Bwyd cynaliadwy: cwrs
Stori nesaf: Mae'r cyfnod ymgeisio am OFCS 2012 wedi dechrau

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.