DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Profion pridd

Dylai ffermwyr organig mewn ardaloedd dalgylch penodol gysylltu ag Asiantaeth yr Amgylchedd i weld os ydynt yn gymwys i gael profion pridd rhad ac am ddim. Yr ardaloedd dan sylw yw dalgylch yr Afon Clwyd, y Wen ger Chwilog, Ystrad ger Dinbych, Hiraethlyn ger Eglwysbach, Afon Bach ger Llanelwy, Goch yn ardal City Dulas, Nant Dolfechlas yn ardal Rhosesmor yn ogystal â ffermydd yn ardal Llyn Coron ar Ynys Môn.

:Mwy o wybodaeth

Stori gynt: Fforwm Gwastraff Bwyd
Stori nesaf: E-fwletin organig newydd

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.