logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Panel ymgynghorol bwyd a ffermio

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu panel ymgynghorol newydd ar Fwyd a Ffermio, a hynny gan fod bwyd a ffermio yn un o'r tri sector blaenoriaeth a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar gyfer twf economaidd a chreu swyddi yng Nghymru. Y cadeirydd fydd Dr Haydn Edwards, cyn-brifathro a phrif weithredwr Coleg Menai a chadeirydd yr hen Bartneriaeth Ymgynghorol ar Fwyd a Diod. Yr aelodau fydd: Heather Jenkins, Waitrose; yr Athro Kevin Morgan, Prifysgol Caerdydd; Ieuan Edwards, Edwards of Conwy Ltd, a'r Traditional Welsh Sausage Company; Sue Evans, Wales CLA; Dai Davies, Hybu Cig Cymru; Simon Wright, cogydd a newyddiadurwr; Melanie Leech, Y Ffederasiwn Bwyd a Diod; Mary James, NFU Cymru; and Nick Fenwick, Undeb Ffermwyr Cymru.

Mae grwpiau strategaeth y sector partneriaeth amaeth-bwyd, sy'n cynnwys y Grŵp Strategaeth Organig, wedi cynnal eu cyfarfodydd ffurfiol diwethaf, ond y mae rhai o'r grwpiau yn gobeithio dal ati heb gymorth gan Lywodraeth Cymru.

Manylion

Stori gynt: Dinasoedd Cynaliadwy: Cynaliadwyedd Bwyd
Stori nesaf: BOBL - diweddariad

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.