DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

BOBL - diweddariad

Rydym wedi derbyn adolygiad o'r prosiect ac argymhellwyd ein bod yn canolbwyntio'n fwy ar sut i ymdrin â chwsmeriaid. Pe carech gael gwybodaeth ynglŷn â sut i ymwneud â chwsmeriaid, neu wybodaeth am waith y bûm yn ei wneud fel rhan o brosiect BOBL, .

Mae gennym fwletin Marchnata ar wahân sy'n darparu gwybodaeth am y farchnad, ac a fydd yn eich hysbysu ynghylch gweithgareddau prosiect BOBL a sut y gallant fod o fudd i chi. Pe carech dderbyn y bwletin hwn, dylech gofrestru yma.

Stori gynt: Panel ymgynghorol bwyd a ffermio
Stori nesaf: Ffermwyr llaeth

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.