logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cynhadledd Organig: Gwell Busnes

Mae adroddiad ein cynhadledd ddiweddar ar gael yn fan hyn.

Daeth dros 90 o fynychwyr i ddiwrnod o gyflwyniadau a gweithdai yn ein cynhadledd organig Cymreig eleni. Roedd y thema yn canolbwyntio ar wella perfformiad busnesau o fewn y sector organig yng Nghymru gan gryfhau'r agweddau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ar gynaliadwyedd, yn ogystal â diogelu'r cyflenwad bwyd a chydweithredu rhwng busnesau. Bu'r gynhadledd yn adeiladu ar brosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig y mae Canolfan Organig Cymru'n ei reoli ar ran y sector organig.

Stori gynt: Ffermwyr llaeth
Stori nesaf: Arolwg tyfu cymunedol

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.