DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Arolwg tyfu cymunedol

Mae gan Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol ddiddordeb mewn cael adborth o grwpiau a sefydliadau tyfu cymunedol sydd mewn rhyw ffordd yn cefnogi mentrau tyfu cymunedol yng Nghymru. Er mwyn gwneud hyn, maent wedi rhoi arolwg at ei gilydd ar-lein ac yn gofyn am eich mewnbwn personol.

Mae'r arolwg yn holi cwestiynau am brosiectau tyfu cymunedol unigol y gallwch fod yn rhan ohonynt, yn ogystal â'ch ymwybyddiaeth o'r rhaglen Tyfu Pobl, a manylion unrhyw gymorth y gallech fod wedi'i dderbyn gan y rhaglen.

Unwaith mae eich holiadur wedi'i gwblhau, bydd eich ymateb yn cael ei roi mewn “het” gyda chyfle i ennill offer garddio defnyddiol.

Cymerwch ran yn yr arolwg

Stori gynt: Cynhadledd Organig: Gwell Busnes
Stori nesaf: Cymorth organig yn y Cynllun Datblygu Gwledig cyfredol

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.