DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cynllun Ffermio Organig - diweddariad Rhag 09

Dylai'r rheini a wnaethai gais ym mis Medi fod wedi clywed gan Lywodraeth Cynulliad Cymru erbyn hyn. Pwysig: os cynigiwyd cytundeb i chwi, rhaid ei dderbyn yn ysgrifenedig erbyn 15 Rhagfyr (ddydd Mawrth) neu fydd y cynnig yn cael ei dynnu yn ôl. Mae'r cynllun a gynigir yn awr yn gynllun pum mlynedd, gyda'r dewis o ymuno â Glastir.
Dylai'r ffermwyr hynny sydd â'u tystysgrifau yn dod i ben cyn diwedd Ionawr gofio anfon eu tystysgrifau newydd i'r Cynulliad fel y gall taliadau gael eu gwneud yn y mis hwnnw. Dim ond ar ôl i'r Cynulliad weld tystysgrif ddilys ar gyfer y cyfnod hwnnw y gellir gwneud taliadau.

Stori gynt: Ffair Aeaf, 30 Tachwedd ac 1 Rhagfyr
Stori nesaf: Staff wedi eu penodi i brosiect BOBL

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.