DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cymorth organig yn y Cynllun Datblygu Gwledig cyfredol

Mae nifer o'r ymholiadau a gawsom yn y Ffair Aeaf yn awgrymu bod rhai ffermwyr yn dal i fod yn ansicr ynglŷn â'r trefniadau ar gyfer deiliaid cytundebau Cynllun Ffermio Organig a'r Cynllun Trosi Ffermio Organig yn ystod y cyfnod 'pontio' sy'n arwain at y Cynllun Datblygu Gwledig nesaf. Dyma'r pwyntiau allweddol:

Bydd cynlluniau cymorth organig (Cynllun Ffermio Organig a'r Cynllun Trosi Ffermio Organig) yn cael eu rhedeg ar wahân i Glastir tan ddiwedd cyfnod y Cynllun Datblygu Gwledig cyfredol (31 Rhagfyr 2013). Serch hynny, mae hyn yn golygu nad yw ffermwyr organig bellach yn gymwys ar gyfer y 50% o ostyngiad trothwy pwyntiau Glastir.

Bydd ffermwyr sydd eisoes yn rhan o'r Cynllun Ffermio Organig yn gallu estyn eu cytundebau cyfredol hyd at ddiwedd cyfnod y Cynllun Datblygu Gwledig cyfredol. Nid yw hyn yn berthnasol i'r Cynllun Trosi Ffermio Organig gan fod y cytundebau hyn yn estyn tu hwnt i'r Cynllun Datblygu Gwledig cyfredol.

Disgwylir y bydd cyfle arall i wneud cais ar gyfer y Cynllun Trosi Ffermio Organig yn 2012. Gall ffermwyr sy'n ystyried rheoli organig am y tro cyntaf, a ffermwyr organig cyfredol sydd am gynyddu arwynebedd eu tir organig, wneud cais am gymorth.

Dywedodd Tony Little o Ganolfan Organig Cymru 'Rydym yn gwybod beth yw'r sefyllfa hyd at ddiwedd 2013, ond bydd y sefyllfa wedi hynny yn dibynnu i raddau helaeth ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin a manylion y Cynllun Datblygu Gwledig newydd. Ar hyn o bryd, disgwylir y bydd cefnogaeth organig yn dod yn rhan o Glastir o 2014 ymlaen, ond ni fyddwn yn cael cadarnhad o hynny am beth amser'.

Am fanylion pellach gweler factsheet

Stori gynt: Arolwg tyfu cymunedol
Stori nesaf: Rhanddirymiadau dofednod

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.