logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Canolfan Organig Cymru yn y Ffair Aeaf

Ychwanegodd y Ganolfan ail elfen at ei phresenoldeb yn y ffair eleni gyda stondin newydd yn y neuadd fwyd a oedd yn canolbwyntio ar y defnyddiwr, yn ogystal â'n llecyn arferol i fyny ar falconi'r adeilad da byw. Yn ymuno â ni yn y fan honno roedd Cymdeithas y Pridd. Ffermwyr a Thyfwyr Organig, Ardystio Bwyd Cymreig Safonol a Chynhyrchwyr y Graig.
I lawr yn y Neuadd Fwyd, bu ein profion blasu moron a'r gêm 'teimlo'n organig' yn sicrhau bod llif cyson o bobl yn cael eu denu aton ni ac rydym yn ddiolchgar i Dona Frost a Patti Keane a fu wrthi'n cynnal y stondin i ni. I fyny ar y Balconi roedd llawer o sôn am batrymau tywydd amrywiol (gyda llawer yn cofio bod amodau'r hin yr adeg yma y llynedd yn arctig), materion yn ymwneud â phorthiant (gan gynnwys ambell brinder), costau bwydo ac amodau'r farchnad. Rhoddwyd cryn sylw hefyd wrth gwrs i faterion polisi.
Yn ôl Tony Little, Canolfan Organig Cymru, 'Ro'n i'n ei gweld hi'n sioe dda. Mi welson ni lawer iawn o'n hen ffrindiau yn ogystal â gwneud rhai newydd. Mi dreuliais i lawer iawn o'm hamser yn siarad am y Polisi Amaethyddol Cyffredin a'r rhagolygon ar gyfer ffermio organig yn y Cynllun Datblygu Gwledig newydd. Fel y rhan fwyaf ohonon ni, dw i'n dal i geisio mynd i'r afael â'r manylion ond mae yna rai synau calonogol yn dod o Ewrop. Hoffwn ddiolch i'n cyd-arddangoswyr a phawb a gymerodd yr amser i ddod i'n gweld ni.

Stori gynt: Rhanddirymiadau dofednod
Stori nesaf: Busnesau Organig yn ennill Gwobrau Hyfforddiant

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.