DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Busnesau Organig yn ennill Gwobrau Hyfforddiant

Roedd dau fusnes organig ymhlith enillwyr Gwobrau Dysgwr ar Dir y Flwyddyn 2011.

Enillodd Jack Bottoms wobr Dysgwr y Flwyddyn ym maes Rheoli Tir a Chynhyrchu. Teulu Jack sydd biau Cwmni Coed Esgair ger Machynlleth, un o goedwigoedd ardystiedig cyntaf y DU. Hon oedd un o Ffermydd Arddangos Cyswllt Ffermio am sawl blwyddyn a fu'n edrych ar y posibiliadau o ran cynhyrchu moch a dofednod mewn coetir.

Enwebwyd Rebecca O'Dwyer o Oaklands Organics fel enillydd Dysgwr y Flwyddyn. Lleolir Oaklands Organics ger Tresimwn, Caerdydd ac mae'n cynhyrchu amrywiaeth o gigoedd o safon uchel sy'n cael eu gwerthu'n uniongyrchol ac mae wedi ennill llawer iawn o wobrau Gwir Flas a Great Taste.

Yn ôl Tony Littile, a fu'n mynychu'r seremoni wobrwyo yn y Ffair Aeaf, “Mae'n wych gweld busnesau organig yn gwneud cystal gyda'r gwobrau hyn – mae'n arwydd o sector sy'n datblygu ac yn arloesi o hyd. Ar ran Canolfan Organig Cymru, hoffwn longyfarch Jack a Rebecca ar eu llwyddiant.”

Am fwy o wybodaeth am y gwobrau ac enillwyr eraill, defynddwch y linc isod. darllen mwy   

Stori gynt: Canolfan Organig Cymru yn y Ffair Aeaf
Stori nesaf: Llaeth Daioni yn noddi rygbi Cymru

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.