DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Fferm ofal organig newydd yn Sir Benfro

Mae menter ffermio gofal newydd yn agor yn Clynfyw, sef fferm organig yng ngogledd Sir Benfro. Mae ffermio gofal yn golygu defnyddio arferion ffermio at ddibenion therapiwtig - yn yr achos hwn i roi cyfle i oedolion sy'n agored i niwed feithrin sgiliau newydd a hyder trwy weithgareddau megis garddwriaeth, cynhyrchu siarcol a rheoli coetir. Am wybodaeth bellach gweler http://www.clynfyw.co.uk/hort.htm. Mae Clynfyw yn recriwtio cydlynydd i weithio ar y prosiect: gweler ein tudalen Hysbysebion.

Mae ffermio gofal yn cael ei chydnabod fwyfwy fel ffordd effeithiol o gynorthwyo pobl ag anghenion arbennig. Mae yna rai enghreifftiau ardderchog eisoes i'w cael yng Nghymru, ac mae rhai ohonynt yn organig. Am fanylion pellach gweler www.carefarminguk.org.

Gellir trefnu hyfforddiant ar gyfer ffermio gofal drwy'r Cynllun Achredu Ymweliadau Addysgol â Chefn Gwlad, a ddarperir yng Nghymru gan Addysg Ffermio a Chefn Gwlad. Cysylltwch â am fanylion pellach.

Stori gynt: Llaeth Daioni yn noddi rygbi Cymru
Stori nesaf: Cynhadledd Cynhyrchwyr Organig 2012, 18 Ionawr 2012

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.