DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Gwneud bwyd dofednod organig yn fwy cynaliadwy

Mae Canolfan Organig Cymru wedi comisiynu Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm i asesu'r cyfraniad y gall blodau haul a hadau rêp a gynhyrchir yn y Deyrnas Unedig ei wneud i ddognau dofednod organig.

Ar hyn o bryd mae llawer o systemau cynhyrchu dofednod organig yn dibynnu'n drwm ar brotein wedi'i fewnforio, ar ffurf soia yn bennaf. Nid yw hyn yn gweddu'n dda iawn ag egwyddorion organig sy'n gosod pwyslais mawr ar systemau caeedig a defnyddio porthiant ar y fferm. Ar ben hyn mae soia organig, yn ogystal â soia di-GM, yn dod yn fwyfwy anodd i'w gael, ac o ganlyniad mae'r dod yn fwy drud.

Mae Canolfan Organig Cymru wedi bod yn rhoi sylw i'r mater hwn ers tro, ac mae'r heriau a'r cyfleoedd wedi'u crynhoi yn y ffilm hwn.

Mae astudiaeth Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm yn trafod nifer o agweddau gan gynnwys: cyfansoddiad maethol sylfaenol blodau haul a hadau rêp; y gyfran o ofynion dietegol aderyn y gellir eu diwallu gan y cnydau hyn; eu cyfyngiadau megis ffactorau gwrth-faethol a llygriadau; arwynebedd y cnydau hyn sy'n cael eu tyfu'n organig yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd, a'r potensial i'w cynyddu; ac agronomeg sylfaenol dan amodau organig.

Dywedodd Tony Little, sy'n cydlynu'r gwaith hwn ar ran Canolfan Organig Cymru 'Mae'r gwaith hwn yn amserol iawn. Bydd yr heriau sy'n gysylltiedig â bwydo dofednod organig yn cynyddu wrth i'r gyfran o gynhwysion anorganig a ganiateir leihau yn 2012. Rydym yn gobeithio dangos bod modd bwydo adar mewn modd mwy cynaliadwy, ond gan gynnig arbedion i gynhyrchwyr dofednod a chyfleoedd i dyfwyr cnydau âr ar yr un pryd.'

Am wybodaeth bellach cysylltwch â 01970 621632

Stori gynt: Cynhadledd Cynhyrchwyr Organig 2012, 18 Ionawr 2012
Stori nesaf: Brechu moch daear rhan or ateb i dwbercwlosis?

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.