DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ymgynghori ar Ddiwygio’r PAC – cymryd rhan

Mae Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd, wedi estyn gwahoddiad i'r cyhoedd yng Nghymru gynnig sylwadau ar ddiwygio'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) ac wedi cyhoeddi papur trafod i ysgogi trafodaeth.

Meddai Tony Little o Ganolfan Organig Cymru, 'Fel ffermwyr, does dim angen i mi ddweud wrthych chi pa mor bwysig yw hyn. Rhaid i bawb ddod yn rhan o hyn os yw cynhyrchwyr organig i ennill cefnogaeth a chydnabyddiaeth haeddiannol. Bydd Canolfan Organig Cymru, wrth reswm, yn cynnig sylwadau a chroesawn gyfraniadau gan ffermwyr i'n helpu i wneud hynny'n well. Ond mae'n hanfodol hefyd eich bod yn gweithio drwy'r Undebau, sy'n eich cynrychioli'n swyddogol, ac yn ymateb i'r papur fel unigolion.'

Cysylltwch â neu am fwyo wybodaeth ar 01970 622248.

Stori gynt: Brechu moch daear – rhan o’r ateb i dwbercwlosis?
Stori nesaf: Bil Datblygu Cynaliadwy

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.