DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Bil Datblygu Cynaliadwy

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddeddfu ar ddatblygu cynaliadwy yn ei Rhaglen Lywodraethu.

•Sicrhau bod datblygu cynaliadwy yn ganolog i holl weithgareddau a phenderfyniadau Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus yng Nghymru;
•Creu corff datblygu cynaliadwy annibynnol i Gymru.

Byddai'r Bil yn cryfhau ymagwedd Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned. Mae'r Llywodraeth yn croesawu sylwadau trwy 2012. Rhagor o fanylion.

Stori gynt: Ymgynghori ar Ddiwygio’r PAC – cymryd rhan
Stori nesaf: Ffermio gofal yng Nghymru

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.