logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ffermio gofal yng Nghymru

Mae'r Sefydliad Iechyd Gwledig wedi cyhoeddi adroddiad ar y posibiliadau ar gyfer datblygu ffermio gofal yng Nghymru. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae ffermio gofal (defnyddio ffermydd i ddarparu gwasanaethau therapiwtig ar gyfer pobl sy'n dioddef o salwch meddyliol, er enghraifft) wedi tyfu yn Lloegr a'r Alban, ond nid oes corff cydlynu yng Nghymru ac mae Cymru ar ei hôl hi o'r herwydd.

Mae copïau o Delivering Care in the Countryside: Taking Care Farming Forward in Wales ar gael gan y Sefydliad Iechyd Gwledig: hwww.rural-health.ac.uk.

Stori gynt: Bil Datblygu Cynaliadwy
Stori nesaf: Dosbarthu bwyd organig yng ngogledd Cymru

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.