logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Pecyn cymorth cynaliadwyedd

Rydym wedi datblygu pecyn cymorth cynaliadwyedd newydd ar gyfer busnesau organig yng Nghymru, a gyhoeddir ar ddiwedd mis Ionawr. Bydd y pecyn cymorth yn eich cynorthwyo i wella cynaliadwyedd eich busnes drwy ddefnyddio dull cam wrth gam a thrwy ddeall pam mae cynaliadwyedd yn bwysig a sut y gall helpu'ch busnes. Bydd yn eich cynorthwyo i edrych ar ba mor gynaliadwy mae eich busnes ar hyn o bryd, yn rhoi canllaw i chi wrth ddatblygu'ch cynllun gweithredu cynaliadwyedd eich hun, yn darparu cyngor ar offer i helpu i fesur a monitro'ch cynaliadwyedd a'ch helpu i gyfleu manteision cynaliadwyedd yn gyffredinol.

Mae'n adeiladu ar brosiect a wnaed gan Weir tscs ar gyfer y prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL), sy'n cefnogi busnesau organig yng Nghymru i ddeall a gwella cynaliadwyedd eu gweithrediadau a'u cadwyni cyflenwi. Drwy ymgysylltu dwys ar draws y sector a chyfranogi 27 o sefydliadau organig Cymru cafwyd croestoriad da o fusnesau, gan amrywio o odro i gig, i gynnyrch ffres i gynhyrchion wedi'u prosesu, a manwerthu.

I ofyn am gopi o'r cyhoeddiad hwn cysylltwch â .

Stori gynt: Dosbarthu bwyd organig yng ngogledd Cymru
Stori nesaf: Defnyddio'r rhyngrwyd i adeiladuích busnes

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.