logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Y Ganolfan yn colli cyllid craidd

Daeth cyllid Llywodraeth Cymru i'r Gwasanaeth Gwybodaeth am Droi'n Organig (OCIS) i ben 31 Rhagfyr 2011. Mae hyn yn golygu nad oes bellach wasanaeth di-dâl arbennig i helpu ffermwyr sy'n ystyried ardystio'n organig. Nid yw'n glir os bydd y gwasanaeth yn cael ei ailagor.

Y llynedd hefyd gwelwyd diwedd y contract craidd a oedd wedi galluogi Canolfan Organig Cymru i ddarparu gwasanaethau cydgysylltu a gwybodaeth i ffermwyr, llunwyr polisi a'r cyhoedd ynglŷn â materion organig er 2000. Daeth hyn yn sgil dwy flynedd o ansicrwydd pryd yr oedd y Ganolfan yn gweithredu ar estyniadau tymor byr.

Yn fwy optimistaidd, cytunwyd bellach y bydd y prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL) yn rhedeg tan ddiwedd 2013, gan helpu busnesau yn y sector organig yng Nghymru i wella eu proffidioldeb, eu cynaliadwyedd a'u perfformiad amgylcheddol. Mae hyn yn golygu y bydd y Ganolfan yn parhau i gyflenwi'r prosiect BOBL er bod pryderon y bydd y lleihad yn y cymorth i'r sector a lefelau isel cyllid i'r Cynllun Troi at Ffermio Organig (OFCS) yn tanseilio'r prosiect trwy leihau nifer y ffermwyr sy'n bwydo i'r gadwyn gyflenwi.

Ar hyn o bryd nid ydym yn gwybod pa wasanaethau y bydd y Ganolfan yn gallu eu cynnal ond yn sicr bydd yn rhaid i ni dorri ein staff craidd a'n gwasanaethau. Pryder mawr yw bod yr adeg hon mor dyngedfennol i gyfrannu i'r trafodaethau ar ddiwygio PAC. Mae'r UE wedi cydnabod y cyfleoedd a ddarperir gan ffermio organig yn ei gynigion cychwynnol, ond ni fydd y Ganolfan yn gallu cyfrannu i drafodaethau a helpu Cymru i gynnal ei rôl arweiniol yn y DU.

Yn y tymor byr, bydd y Ganolfan yn cynnal yr e-fwletin hwn ar sail ad-hoc. Bydd yr e-fwletin marchnata hefyd yn cael ei gadw gan fod hwnnw ar hyn o bryd yn cael ei gynnal trwy'r prosiect BOBL. Fodd bynnag, mae'r gweithgareddau sydd bellach mewn perygl yn cynnwys y wefan, gwaith ar addysg ac ymweliadau ysgolion â ffermydd, dadansoddi polisi a chyngor i Lywodraeth Cymru, cyfrannu i ddatblygu safonau organig, cyfranogi mewn grwpiau cynghori Llywodraeth Cymru ac yn y DU, casglu a lledaenu data ac ystadegau organig, llinell cymorth technegol, darparu ardaloedd organig a gwybodaeth mewn digwyddiadau amaethyddol yng Nghymru ac ymateb i ymholiadau o gartref a thramor.

Os hoffech wybodaeth bellach a fyddech cystal â chysylltu â'r Cyfardwyddwr, , on 01970 621627.

Stori gynt: Marchnad ffermwyr ysgol Ynys Mo^n
Stori nesaf: Dyheu am gadwyn cyflenwi gynaliadwy

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.