DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Newydd-ddyfodiaid

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Elin Jones, wedi cyhoeddi dyddiadau ar gyfer gwneud cais ar gyfer y Cynllun Cymorth i Newydd-ddyfodiaid (YESS). Fe fydd yn agor ar gyfer ceisiadau ar 4 Ionawr ac yn cau ar 28 Chwefror 2010. Mae copïau o'r ffurflenni cais a manylion y cynllun, yn ogystal â manylion am sut i gofrestru fel mentor, yn awr ar gael ar wefan [link:http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/farming/youngentrantsupportschemeyess/;jsessionid=6n1fLXVJTmyny4PcGrjyKGhQL37L1yLT6qpyBRJPn12NV2LPtdhb!1963699030?lang=cy::Llywodraeth Cynulliad Cymru
]

Stori gynt: Staff wedi eu penodi i brosiect BOBL
Stori nesaf: Gwobrau'r Gwir Flas 2009/10

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.