DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Rhaglen Cyswllt Ffermio

Mae Cyfarwyddwr'r Ganolfan, Sue Fowler, ar Fwrdd Cynghori Strategol y prosiect Cyswllt Ffermio a reolir gan Menter a Busnes. Bu'r ail gyfarfod, a gynhaliwyd 15 Chwefror, yn trafod blaenoriaethau'r rhaglen. Mae rhwydwaith y ffermydd arddangos yn cynnwys ffermydd organig ym mhob ardal a bydd nifer o ffeithlenni'n targedu cynhyrchwyr organig.

Bu Sue yn bwydo gwybodaeth a gafwyd trwy arolwg y Cynhyrchwyr Organig a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2011, gan gynnwys materion technegol y tynnwyd sylw atynt. Diolch i'r rhai ohonoch a fu'n cymryd rhan yn yr arolwg: bydd yn parhau i roi cymorth a gwybodaeth wrth ddatblygu'r rhaglen dros y flwyddyn nesaf.

Stori gynt: Dyheu am gadwyn cyflenwi gynaliadwy
Stori nesaf: Cynhadledd Ymchwil Organig, Birmingham

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.