logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Addysg am y gadwyn cyflenwi bwyd

Yn aml dywedir bod angen i'r cyhoedd gael mwy o addysg ynghylch sut mae bwyd yn cael ei gynhyrchu fel y gallant wneud dewisiadau call o ran pa fwydydd y dylent eu prynu. Fodd bynnag, rhaid i addysg sy'n wirioneddol effeithiol gymryd i ystyriaeth yr agweddau a'r gwerthoedd sydd eisoes yn cael eu coleddu. Felly cam cyntaf pwysig wrth benderfynu sut olwg sydd ar addysg fwyd effeithiol yw cael gwybod beth yw gwir farn pobl am fwyd a beth sy'n ysgogi eu dewisiadau. Mewn digwyddiad a gynhaliwyd yng Ngholeg Powys ym
mis Hydref diwethaf, daeth oddeutu 20 o bobl ynghyd i edrych ar beth oedd wedi dod â
nhw i'r diwydiant bwyd a sut roeddent am ei weld yn datblygu. Roedd y bobl hyn yn cynrychioli pob rhan o'r gadwyn fwyd, o ffermwyr a thyfwyr, i fanwerthwyr ac arlwywyr ac o fyfyrwyr 16 oed i bobl yn eu chwedegau.

Buont yn sôn am eu bywydau, am sut, er
enghraifft, mai ffermwyr, oedd eu rhieni neu y
ffordd roedd eu rhieni wedi dysgu iddynt sut i
goginio, neu am ddarganfod bwydydd newydd pan aethant i'r brifysgol; neu bu sôn am ddarllen
am brinder bwyd yn y byd datblygol. Buont hefyd
yn ystyried sut olwg fyddai ar y system fwyd
ddelfrydol a beth sy'n ein hatal rhag creu system
o'r fath. Yn olaf, buont yn trafod pa addysg sydd
ei hangen, gan alw am fynd yn ôl at sgiliau
coginio a garddio, gwell dealltwriaeth o systemau
bwyd a mynd yn ôl at werthfawrogi rhannu prydau
o fwyd a mwynhau diwylliant bwyd.

Trefnwyd y digwyddiad gan staff o Ganolfan Organig Cymru, Canolfan y Dechnoleg Amgen, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Glyndwr sy'n cydweithio i ddatblygu addysg fwyd fel rhan o Ganolfan Ranbarthol Cymru ar gyfer Arbenigedd mewn Addysg er Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang.

Llawrlwythwch yr adroddiad yma.

darllen mwy   

Stori gynt: Gwell Fusnes - Creu modelau busnes cynaliadwy
Stori nesaf: Rheoli adnoddau naturiol Cymru: ymgynghoriad

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.