logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Gwobrau'r Gwir Flas 2009/10

Gwobrau Gwir Flas 2009/10
Llongyfarchiadau calonnog i'r cynhyrchwyr organig hynny sydd eisoes wedi cipio llawer o'r prif wobrau yng Ngwobrau Gwir Flas yn gynharach y mis hwn. Enillodd Sam a Rachel Holden o Fwlchwernen Fawr, gwneuthurwyr caws Hafod, ddwy wobr aur; cafodd Paul Benham o Ganolfan Organig Primrose wobrau aur ac arian mewn nifer o gategorïau; cipiodd John a Rebecca O'Dwyer, Oaklands Organic Chickens, y gwobrau Dofednod a Helwriaeth; ac aeth y wobr aur ar gyfer Cynhyrchwyr Cig Coch Bychain i Elan Valley Mutton, a gynhyrchir gan Angela a Tony Davies, gyda John a Celia Thomas o Fferm Penrhiw yn ennill y wobr Efydd. Western Mail
Western Mail

Stori gynt: Newydd-ddyfodiaid
Stori nesaf: Cyfarwyddiadur bwyd organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.