DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cysylltu ffermwyr a defnyddwyr yng Nghymru

Rydym i gyd yn gyfarwydd â'r syniad o ffermwyr yn gweithio mewn partneriaeth ond beth am bartneriaeth rhwng cynhyrchwyr a'u cymunedau lleol? Dyma'r syniad mawr y tu ôl i Amaethyddiaeth â Chymorth y Gymuned (AChG (CSA)) ac mae'n syniad sy'n ennill tir. Mae union natur y bartneriaeth yn wahanol ar gyfer pob prosiect ond maent i gyd yn cynnwys aelodau o'r gymuned yn gwneud rhyw fath o fuddsoddiad i'w busnesau fferm lleol gan rannu felly y peryglon yn
ogystal â buddion cynhyrchu bwyd. Mae systemau cynaliadwy a mewnbwn isel yn rhan annatod o ethos AChG ac yn aml iawn ffermwyr a thyfwyr organig sydd wrth graidd y prosiectau hyn.

Ar hyn o bryd, mae'r prosiect BOBL yn cefnogi pum prosiect sefydledig ond mae gennym gynlluniau ar y gweill i hyrwyddo ac esbonio'r cysyniad i gynulleidfa ehangach o lawer. Mae gennym raglen waith lawn ar y gweill dros y 18 mis nesaf: mae hyn yn cynnwys cynnal cyfarfodydd cyhoeddus, trefnu digwyddiadau rhwydweithio i brosiectau a darparu cyngor un-i-un.

Rydym hefyd eisiau helpu prosiectau i ddeall beth sy'n ysgogi pobl i ymuno â chynlluniau AChG fel y byddant yn gwybod sut i ddenu a chadw mwy o aelodau. Un peth y mae prosiectau bwyd cymunedol yn gallu ei wneud yn syth yw cofrestru ar we-dudalen 'Yn Eich Ardal' y Soil Association sydd wedi'i bwriadu i helpu cymunedau i gael
hyd i brosiect i ymuno ag ef. Ewch draw at
www.soilassociation.org/inyourarea.

Am fwy o wybodaeth ac i gael eich hysbysu ynglyn â'n gweithgareddau diweddaraf cysylltiedig ag AChG, cysylltwch â neu ffoniwch 01970 621632.

Stori gynt: Gwyl Wanwyn Frenhinol Cymru 19-20 Mai
Stori nesaf: 'Hay on Earth' - Cyfres y Ddraig 5-9 Mehefin 2012

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.