logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ymgyrch Newydd yn Annog Siopwyr i Ddewis Cynnyrch Organig

Bydd ymgyrch farchnata newydd, sy'n cael ei lansio yng Nghymru heddiw (11 Mehefin), yn ceisio darbwyllo poblogaeth Cymru beth yw manteision dewis cynnyrch organig.

Yr ymgyrch, a reolir gan Ganolfan Organig Cymru, fydd y gyntaf o'i math yng Nghymru a bydd yn cefnogi ymdrechion ffermwyr a chynhyrchwyr organig niferus y genedl sydd wedi helpu i sicrhau bod Cymru dipyn mwy na'i maint o ran cynhyrchu organig. Mae ffermwyr Cymru'n parhau i neilltuo tua 8% o holl dir amaethyddol y wlad i gynhyrchu organig – dwywaith cymaint â gweddill y DU.

Mae'r adroddiad diweddaraf ar y Farchnad Organig a gyhoeddir yn flynyddol gan y Soil Association, yn dangos bod gwerthiant cynnyrch organig y DU yn cymryd yn hirach i ymadfer yn dilyn y dirwasgiad a'i fod yn llusgo y tu ôl i wledydd eraill Ewrop, yn ogystal â marchnadoedd mawr megis UDA a Tsieina. Mae adroddiad Cymdeithas y Pridd yn nodi “diffyg wrth gyfleu rhesymau dros brynu'n organig” fel un o'r prif rwystrau i dwf, ynghyd â gostyngiad cyson yn y gwerthiant mewn archfarchnadoedd.

Bydd yr ymgyrch yn cynnwys posteri y tu allan i archfarchnadoedd ar draws Cymru, hysbysebion ar-lein ac ar y radio a rhaglen addysg i ysgolion, yn ogystal ag ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus ac yn y cyfryngau cymdeithasol dros 12 mis i annog pobl i ymweld â thudalen Facebook Canolfan Organig Cymru, i gael syniadau am ryseitiau organig, cystadlaethau a gwybodaeth am fanteision cynhyrchu cynaliadwy. Mae'r posteri'n bwrw golwg ffraeth ar y gwahaniaethau rhwng cynhyrchion organig ac anorganig, gan arddangos buddion organig trwy ddefnyddio cynhyrchion adnabyddus o Gymru.

Yn ôl Dafydd Owen o Canolfan Organig Cymru. “Mae enw da a phoblogrwydd cynnyrch Cymreig yn parhau i dyfu yma yng Nghymru a thu hwnt, a bydd llawer o'n prif gynhyrchwyr yn defnyddio dulliau cynhyrchu organig. Bydd ein hymgyrchu'n dathlu hyn gan ddangos i bobl ei bod yn bosibl prynu bwyd iach a maethlon sy'n cael ei gynhyrchu'n lleol, gyda llai o effaith ar yr amgylchedd ac am brisiau sy'n is o lawer nag roedden nhw'n eu disgwyl.”

Stori gynt: Prosiect bwyd lleol Wrexham yn mynd o nerth i nerth
Stori nesaf: Ymunwch a Siarter Bwyd Gwynedd

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.