DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ymunwch a Siarter Bwyd Gwynedd

Cafody Siarter Bwyd Gwynedd, a gefnogwyd gan prosiect BOBL, ei lansio yn Eisteddfor yr Urdd gan Arglwydd Dafydd Elis Thoms ar Ddydd Mercher 6 Mehefin.

Fe ddywedodd Cynthia Hughes o Sustainable Gwynedd Cynaliadwy Cyf: “Mae bwyd yn ganolog i fywoliaeth, diwylliant a iaith pobl Gwynedd. Mae mwy o angen nag erioed am fwyd naturiol, lleol, iach y gall pawb ei fforddio, ac a gaiff ei gynhyrchu i'r safon uchaf o diogelwch ac ansawdd.

“Yr ydym angen cynhyrchiant bwyd a gweithgareddau fydd yn cyfrannu at iechyd a llês pobl y sir. Rhaid i gynhyrchiant bwyd fod yn gynaliadwy. Yn economaidd, rhaid sicrhau ei fod yn creu swyddi ac yn cadw yr arian yn lleol. I sicrhau hyn, rhaid cael y sector breifat a chyhoeddus i gyd-weithio gyda chymunedau mewn gwir bartneriaeth. Mae'r rhai a arwyddodd y siarter hwn wedi ymrwymo i hyrwyddo a gweithio i fwyd da yng Ngwynedd.” ychwanegodd Cynthia.

Cliciwch ar y linc i ymuno a'r Siarter darllen mwy   

Stori gynt: Ymgyrch Newydd yn Annog Siopwyr i Ddewis Cynnyrch Organig
Stori nesaf: Powys - Gwobr Arallgyfeirio ar y Fferm

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.