logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Mapio Perllannau yng Nghymru

Mae'r People's Trust for Endangered Species (PTES) yn cydgysylltu prosiect i fapio perllannau traddodiadol Cymru. Mae perllannau'n fannau gwych ar gyfer bioamrywiaeth ac yn cynnal amrywiaeth fawr o fywyd gwyllt gan gynnwys llawer o rywogaethau sy'n brin neu'n anfynych yn genedlaethol, gan gynnwys y chwilen emrallt.

Rydym yn chwilio am help gan wirfoddolwyr lleol a thirfeddianwyr, grwpiau perllannau, ymddiriedolaethau bywyd gwyllt, cynghorau plwyf a cholegau amaethyddol. Ydych chi'n berchen ar berllan leol, yn rheoli perllan leol neu'n gwybod am berllan leol y dylid ei chynnwys yn ein prosiect, neu oes gennych chi amser i'w sbario i helpu i wneud arolwg o berllannau traddodiadol yn eich ardal chi? Nid oes angen profiad a byddwn yn darparu pecynnau hyfforddi. I gymryd rhan, ffoniwch 020 7498 4533 neu anfonwch neges e-bost at Lauren@ptes.org neu Steve@ptes.org darllen mwy   

Stori gynt: Powys - Gwobr Arallgyfeirio ar y Fferm
Stori nesaf: Y Sioe Fawr: Gwahoddiad i wrando ar Jeanette Orrey

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.