DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Logo deilen yr UE bellach yn orfodol

Mae logo organig newydd yr UE yn orfodol o 1 Gorffennaf 2012 ymlaen ar bob cynnyrch bwyd organig wedi'i bacio sy'n cyrraedd y safonau angenrheidiol, yn ôl adroddiad yn Europolitics. Rhoddwyd cyfnod trawsnewid o ddwy flynedd i weithredwyr addasu i'r rheolau newydd er mwyn osgoi gwastraffu deunydd pacio a oedd ganddynt eisoes. Caiff labeli preifat, rhanbarthol neu genedlaethol eu defnyddio ochr yn ochr â logo'r EU.

Bydd yr Ewro-ddeilen yn parhau i fod yn ddewisol ar gyfer cynhyrchion organig sydd heb eu pacio ac sydd wedi'u mewnforio. O dan gyfres o gytundebau dwyochrog a lofnodwyd gyda thrydydd gwledydd, caiff cynhyrchion nad ydynt o'r UE eu cydnabod os ydynt yn “cael eu cynhyrchu o dan yr un amodau neu rai tebyg i gynhyrchwyr yr UE”. Fodd bynnag, rhaid i'w labeli ddatgan yn glir tarddiad y cynnyrch. Yn ôl swyddogion y Comisiwn, roedd y label eisoes yn ennill cydnabyddiaeth eang ymhlith defnyddwyr. Yn ôl arolwg Eurobarometer a gyhoeddir yn fuan, mae'r logo eisoes yn gyfarwydd i tua 24% o ddinasyddion Ewrop.

Stori lawn
http://www.organic-market.info/web/News_in_brief/Policy/EU_organic_leaf_logo_now_compulsory/176/191/0/12747.html darllen mwy   

Stori gynt: Y Sioe Frenhinol i fynd rhagddi
Stori nesaf: Y 7fed Gwobrau Gwyrdd Rhyngwladol – galwad am ymgeiswyr

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.