logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Y 7fed Gwobrau Gwyrdd Rhyngwladol galwad am ymgeiswyr

Eleni, mae'r rhaglen yn codi'r meincnod cynaliadwyedd trwy wobrwyo sefydliadau am eu gweledigaeth rymuso a strategaeth cynaliadwyedd cyfannol cyffredinol. Fel rhan o'r broses, bydd ymgeiswyr yn elwa ar arolwg cynaliadwyedd di-dâl ac adborth ar eu cais yn amlinellu eu cryfderau presennol a meysydd sy'n cynnig cyfleoedd i'r dyfodol.
Mae cystadlu am y gwobrau'n ddi-dâl a cheir 6 chategori sy'n seiliedig ar faint a statws eich sefydliad. Gwerthusir pob un yn erbyn 8 dangosydd cynaliadwyedd a ddylai fod yn annatod i strategaeth gynaliadwyedd gyfan gron. I gofrestru am y gwobrau a chwblhau ffurflen gais darllen mwy   

Stori gynt: Logo deilen yr UE bellach yn orfodol
Stori nesaf: COG yn Y Sioe Fawr: Gwrw prydau ysgol yn arwain wrth i fwyd organig gael hwb

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.