logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

COG yn Y Sioe Fawr: Gwrw prydau ysgol yn arwain wrth i fwyd organig gael hwb

Bydd Jeanette Orrey, un o arbenigwyr uchaf eu parch a mwyaf ysbrydoledig ym maes polisi bwyd ysgolion yn y DU, yn siarad am Bwyd Lleol i Ysgolion Lleol yn y Sioe Frenhinol yr wythnos nesa mewn seminar a drefnir gan Ganolfan Organig Cymru.

Mae Jeanette yn cydweithio â'r Ganolfan ar brosiect yn Sir Fynwy sy'n rhan o fenter Gwell Cysylltiadau Busnes Organig y Ganolfan i gynyddu dealltwriaeth y cyhoedd o fwyd a ffermio cynaliadwy ac yn benodol i hybu ymwybyddiaeth o fwyd organig.

Gallwch gael gwybod mwy ym mhabell Bwyd a Ffermio Organig yn Ardal Gofal Cefn Gwlad, lle mae croeso i bawb gael te, bisgedi a'r coffi organig gorau ar faes y sioe.

Drwy gydol y sioe bydd cynhyrchwyr a phroseswyr organig o ledled Cymru yn ymuno â ni. Siaradwch â selogion am wellt toi, cnydau protein neu wlân a thecstilau prydferth (Llynfi Textiles neu Ystrad Organics). Cewch gwrdd ag Emily Davies Dofednod Organig Capestone, a fydd yn arddangos cynhyrchion cyw iâr.

I orffen y sioe ddydd Iau rydym yn rhoi cyfle i ymwelwyr i siarad â Patti o siop a bwyty bwyd organig y Treehouse yn Aberystwyth am fwynhau'r bwyd gorau. Mae Patti yn artist medrus, fel Picasso, a bydd yn darlunio'r testunau y mae pobl am eu trafod. Treuliwch ychydig amser yn sgwrsio â hi ac mae'n eitha tebyg y gallech ymddangos yn un o'i chartwnau enwog.

I archebu lle yn y seminar â Jeanette Orrey ddydd Llun 23 Gorffennaf am 2pm ym mhafiliwn Prifysgol Aberystwyth, e-bostiwch bobl-project@aber.ac.uk. darllen mwy   

Stori gynt: Y 7fed Gwobrau Gwyrdd Rhyngwladol galwad am ymgeiswyr
Stori nesaf: Jeanette Orrey yn y Sioe Frenhinol

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.