DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Astudiaeth yn amlygu'r angen am addysg organig yng Nghymru

Mae arolwg wedi canfod nad yw bron traean o blant Cymru erioed wedi clywed am 'fwyd organig' a dim ond eu hanner oedd yn teimlo eu bod yn gallu adnabod unrhyw nodweddion bwyd a gynhyrchir gan ddefnyddio dulliau ffermio a chynhyrchu organig.

Roedd yr astudiaeth, a gomisiynwyd gan Ganolfan Organig Cymru fel rhan o'i hymgyrch i hyrwyddo manteision prynu cynnyrch organig, yn cynnwys cyfweliadau â mwy na 500 o blant rhwng saith a phymtheg oed ar draws Cymru.

Roedd ymwybyddiaeth o fwyd organig yn sylweddol uwch yng nghefn gwlad canolbarth Cymru (85%), gyda'r ganran isaf (51%) yn cael ei chofnodi gan blant yn y Cymoedd. Roedd gwahaniaeth mawr o ran ymwybyddiaeth rhwng plant mewn addysg gynradd (7-10 oed, 37%) ac uwchradd (11-15 oed, 81%), gyda phlant Cymraeg eu hiaith o bob oedran yn dangos y lefel ymwybyddiaeth uchaf (86%).

“Fel gwlad sy'n falch iawn o'n cyflawniadau o ran yr amgylchedd a datblygu polisïau sy'n hyrwyddo cynaliadwyedd, mae'r arolwg hwn yn amlygu maes yn addysg ein plant sydd angen sylw brys,” meddai Jane Powell, sy'n arwain gweithgareddau i ysgolion i Ganolfan Organig Cymru. “Fel sefydliad gymharol newydd, rydym wedi bod yn gweithio'n uniongyrchol ag ysgolion ac awdurdodau addysg lleol i hybu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o gynhyrchu organig a pham mae'n bwysig, ond mae'r arolwg hwn yn dangos faint mwy y mae angen ei wneud o hyd.” darllen mwy   

Stori gynt: Y Tywysog Siarl yn cefnogi bwyd organig a lleol
Stori nesaf: Cyhoeddiadau OCW a BOBL Awst 2012

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.