logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Gwneud porthiant organig yn fwy cynaliadwy

Fel rhan o brosiect BOBL, mae Canolfan Organig Cymru wedi bod yn edrych ar ffyrdd y gall porthiant organig, yn arbennig porthiant dofednod, ddod yn fwy cynaliadwy. Mae'r ffilm fer hon yn amlinellu rhai o'r materion allweddol ac mae'r cyhoeddiadau canlynol yn edrych yn agosach ar ddau ateb posibl.

Diblisgo cnydau protein: Os gallwn wella ansawdd ein cnydau protein sydd wedi'u tyfu gartref, gallwn gynyddu'n sylweddol eu cyfraddau cynnwys, lleihau ein dibyniaeth ar soia wedi'i fewnforio gyda'r potensial i ostwng costau porthiant. Mae tynnu'r plisgyn o gnydau fel pys, ffa a bysedd y blaidd yn un ffordd o wneud hyn. Am fwy o fanylion darllenwch y daflen hon. Bydd Tony Little yn trefnu taith i gael golwg ar beiriannau diblisgo tua diwedd mis Medi. Felly os oes gennych ddiddordeb mewn dod, cysylltwch ag ef ar y manylion isod os gwelwch yn dda.

Y potensial i gnydau had olew gymryd lle soia: Mae'r daflen hon yn ymdrin â'r mater mewn ffordd wahanol ac yn edrych ar botensial blodyn yr haul a râp had olew i gymryd lle soia o safbwynt maethyddol a agronomegol fel ei gilydd. Mae'r llyfryn yn grynodeb byr o adroddiad llawer mwy manwl.

Mae'r llyfrynnau hefyd i'w cael ar ffurf copïau printiedig. Felly os yw'n well gennych dderbyn eich copi yn y fformat hwn, cysylltwch â ar 01970 621632.

Stori gynt: Cyhoeddiadau OCW a BOBL Awst 2012
Stori nesaf: Y Tywysog Siarl yn ymweld a busnesau organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.