DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Carbon pridd

Dengys adroddiad gan y Soil Association y byddai mabwysiadu arferion ffermio organig yn y DU yn lleihau allyriannau amaethyddol y DU o 23% drwy atafaeliad carbon pridd yn unig. Petai'r holl fyd yn troi at ffermio organig, yna gellid lleihau 11% ar allyriannau nwy ty gwydr. Byddai codi lefelau carbon yn y pridd hefyd yn amddiffyn priddoedd rhag sychder a llifogydd, gan sicrhau bod digon o fwyd ar gael. Ar gyfartaledd, y mae ffermio organig yn cynhyrchu 28% yn rhagor o garbon yn y pridd na ffermio confensiynol yng Ngogledd Ewrop. Yn y DU, y mae gan diroedd glas a systemau ffermio cymysg hefyd eu rhan hanfodol bwysig, a gall carbon pridd wneud iawn am lawer o'r allyriannau methan a gynhyrchir gan wartheg a defaid a borthir ar wair. darllen mwy   

Stori gynt: Gwobrau Bwyd a Ffermio'r BBC
Stori nesaf: Bwyd tymhorol

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.